Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Severin Kannelønning 1873-1935
 
  Biografi/historikk: Født på Stord, død s. st. Gift med Ingeborg Kalland. Ved hans død ble forretningen overtatt av sønnen Trygve K. Arkivet fra ca. 1900- finnes i Sunnhordland Folkemuseum. Medlem av Fotografernes forening 1916.

Virkesteder:
1897-1935: Stord; Leirvik
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Haugesunds Avis 15.08.1985
Kvinnheringen 06.05.1987
Norsk fotografisk tidsskrift 24(1935) : 5, s. 45 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Sunnhordland Folkemuseums negativsamling
Fotoarkivet etter S. Kannelønning
     Uskedal ungdomslag fotoarkiv
     Kvinnherad kommune si fotosamling
     Sør-Senja museums fotosamling
     Skaalurensamlinga
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post