Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hans Holtermann Abel 1830-1903
 
  Biografi/historikk: Født i Farsund 17.10.1830, d. i Christiania 11.12.1903. Sønn av byfoged Fredrik Christian Thrane A. og Margaretha Christine Schjelderup. g. l) m. Christine Mathilde Abel (1836-63), 2) m. Louise Doris Sophie Pauline Kleffel (også fotograf), datter av Ludwig Gustaf K. og Emilie Fredenhagen. Cand. pharm. 1853, bestyrte endel apotek, begynte så i 1863 å interessere seg for fotografering, som han lærte hos sin senere svigerfar i Tyskland. I 1864 åpnet han sammen med sin hustru "Photographisk Atelier og Handel med photographiske Articler" i Hoppes Gaard ved Torvet i Christiania. Det ble etterhvert hustruen som tok seg av fotograferingen, mens han selv drev handelen med kjemikalier og fotografiske artikler. Han var imidlertid den første i Norge som i 1867 begynte med portretter i cabinet-form. I Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger averterte han 2.5.1865: "DHrr Fotografer underrettes herved om at jeg foruden de sædvanlige til Fotografien henhørende Artikler ogsaa leverer alle til Urancopier-Processen (Wothlytypie) nødvendige Gjenstande. Enhver Bestilling vil gratis medgives en udførlig Anvisning til Udøvelse af Urancopier-processen. H.Abel. Exam.pharm. & Fotograf. Østre Gade No.18, Christiania". 20.3.1890 tok han patent på "Hylse for fotografiske Tørrplader". I 1901 hadde han egen avdeling i Bergen i Store Markevei 13. Atelieret ble i 1890 solgt til Sine Kraft, mens Kunstforlaget og kjemikalieforretningen fortsatte. Disse ble overtatt av sønnene Gustav Adolf (1872-1936) og Louis Gustav Kleffel (1874-1932).

Virkested:
1864-1890: Oslo; Carl Johansgd. 17
  Kilder: Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog, Oslo Kunstforening, 1989
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Abel & Co
  Arkiv/samling:
     Amatørfotograf Hans H. Abel (Norsk Maritimt Museum) (Reg. anm.: Fotograf som er registrert her ser ikke ut til å være korrekt når man ser datering av materialet i forhold til fotografens levetid ...)
     Robert Meyers samling / The Robert Meyer Collection
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post