Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Carl Joh. Hanssen ?
 
  Biografi/historikk: Kongelig Hof-Photograph. Fotograferte også en tid i Halden, hvor hans atelier i Juellgaarden i 1867 ble overtatt av Olaf Marman Madsen.

Virkesteder:
1860 ca: Oslo; Kongens Gade 25
1865 ca: Oslo; Østre Gade 4
1871 ca: Oslo; Theatergaden 16
1859-1880 ca: Oslo
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Halden biblioteks fotosamling
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
     Stortingets billedarkiv
     Gamle Bergen billedsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post