Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Otto Hansen ?
 
  Biografi/historikk: Fotograf i Fjellanger Widerøe.
  Kilder: Kilde:
Østfold fylkes billedarkiv, 1992.
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Fjellanger Widerøe
  Arkiv/samling:
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post