Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hans Fredrik Hansen 1875-1944
 
  Biografi/historikk: Født 21.03.1875 - død 1944.
Født i Fredrikstad. Sønn av Karl Ludvig Hansen og Randi Sørine Fredriksen, g. 1) i 1913 m. Kirsten Aschjem (d. 1919), 1 sønn, 1 datter, 2) i 1921 m. Klara Haugli, datter av gårdbruker Johannes H. og Marie Røsbak, 1 sønn, 1 datter. Studieopphold i USA 1905-07, deretter hos forskjellige fotografer i Christiania. Startet egen forretning i Sandefjord i 1910 og drev den til 1927 da han flyttet til Fredrikstad, kjøpte Skages fotoforretning i Haandsgården hvor han startet atelier, ramme- og fotoforretning. Denne ble i 1945 overtatt av sønnen Johnny, som skiftet navn til Bjørnulf. Firmaet i Sandefjord ble overtatt av Dimitri Koloboff, som drev det til 1973, da det ble solgt til Anne Thorsen. Han var formann i og hadde forskjellige tillitsverv i Vestfold Fotograflaug. Fløytist, hadde også selv elever. Var med og stiftet Sandefjord Musikkforening. I følge "Vestfold fotograflaug 50 år, 1965" ble Fred Hansen født i Kristiania i 1878. Sandefjordsmuseet/Hvalfangstmuseet forvalter en stor samling, ca. 25 000 glassplater, fra Fred. Hansens arkiv. Platene oppbevares på KOMMA, Kompetansesenter for museum og arkiv (tidligere MuVe) Sandefjord.

Virkesteder:
1927-1944: Fredrikstad
1910-1927: Sandfjord; Skippergata
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Østfold fylkes billedarkiv, 1992.
Fredrikstad Blad 28.01.1989.
Vestfold fotograflaug 50 år, 1965.
Demokraten 03.06.1995.
Upublisert materiale i Preus museum
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotografier etter Fred. Hansen
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Sandefjordmuseenes fotosamling
     Sandefjord kommunes fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post