Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ellef Hansen ?
 
  Biografi/historikk: Denne adressen er oppført i Christiania Bykalender 1866. Oslo Bymuseum har bilder m. adressen Theatergd. 16, muligens forbindelse med, muligens trykkfeil for Eleonora Hansen.

Virkested:
1865-1866: Oslo; Theatergd. 4
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post