Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Christian Hansen 1863-1935
 
  Biografi/historikk: Gift m. Elisabeth Heggelund. I 1897 kjøpte han det atelieret som Jørgen E. Wickstrøm hadde startet ca. 1860/65 og drevet inntil han solgte det til Hedley With i 1895. Ved Hansens død i 1935 ble firmaet overtatt av datteren Signe Johanne Følstad, som drev det sammen med ektefellen Gunnar F. til sin død i 1976, hvoretter det ble overtatt av deres sønn Knut.

Virkesteder:
1897-1935: Tromsø; Langes Gade
1897-1935: Tromsø; Vestre Gade sør for Rådhuset
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norske fotosamlinger, 1989.
Eilertsen, Roar (red.): Billeder fra gamle Tromsø, 1978.
Norsk fagfoto 5(1968) : 1, s. 10
Norsk fagfoto 9(1972) : 12, s. 327-331
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Nord-Troms museums fotosamling
     Samling fra Tromsø bymuseum
     Sør-Senja museums fotosamling
     Billedsamlinga fra Kåfjord før 1945
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post