Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Carl Hansen ?
 
  Biografi/historikk: Muligens den samme som Carl S. Hansen, Torvet 4, Christiania 1866.

Virkested:
1861: Oslo; Kongens Gade 25
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norske fotosamlinger, 1989.
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Norsk Hermetikkmuseums fotosamling/fotoarkiv
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post