Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Andreas Hansen F.-1888
 
  Biografi/historikk: Gift m. Anna H. Overtok i 1873 atelieret etter H. Lunde og Karl Johannesen. Kopierte i 1881 malerier og daguerreotypier. Ved hans død overtok enken firmaet og fortsatte til 1903, fra 1902 i Nansetgaden 27, og forretningen ble så overtatt av Lauritz L. Bryn. Brukte også signaturen "A. Hansen´s Fotografiske Atelier".

Virkesteder:
1873-1888: Larvik; Kongegaden
1873-1888: Larvik; Prindsens Gade
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986.
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post