Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Randi Arnesen ?
 
  Biografi/historikk: Var først ansatt hos Otto Talle, overtok ca. 1915/16 hans atelier i Strandgd. 36, som han hadde startet i 1894, og drev det med firmabetegnelsen "Otto Talles Eftf., R. Arnesen". Før 1919 flyttet hun til Torvet 13. Dette atelieret ble i 1926 overtatt av Eckroll Stamsvig som sammen med Wm. Peders drev det som "Atelier Ellen" til han i 1930 solgte det til Lars Løtvedt.

Virkested:
1911 ca-1926: Bergen.
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Norlands Eftfl. Bergen, Frk. Arnesen
Telles Eftf.
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post