Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Mathias Hansen 1823-1905
 
  Biografi/historikk: Født 23.02.1823 - død 1905.
Født i Moss. Daguerreotypist M. Hansen averterte 4.2.1853 i "Gjengangeren" i Horten. I 1856 var han blitt fotograf, og som sådan ledsaget han kronprins Carl (senere kong Carl XV) på hans reise i Norge i 1856. "Ill. Nyhedsblad" skriver følgende etter denne reisen: "Kronprindsen ledsagedes under sin Reise af en Photograph, Mathias Hansen, der medbragte transportable Aparater til Udøvelsen af sin Kunst, saaledes at han, hvor man kom, kunde tage Billeder snart af Folket i deres eiendommelige Dragt, snart af Byer og Landskaber. Som Photographier havde disse Billede naturligvis ikke alene det Fortrin, at de med Sandhed gjengive Tingen, men ogsaa at de kunne gjentages i et betydelig Antal Exemplarer...Paa samme Tid som de forskjellige Billeder, vi fra Prindsens Reise levere, skulle vidne om Photographiens mangehaande Anvendelse, ville vi have Publikums Opmærksomhed henledet paa Hr. Hansen, som en i sit Fag dyktig Mand. Han er norsk af Fødsel (fra Moss), var tidligere Malersvend, derpaa Daguerreotypist og lærte endelig den Kunst han nu med Flid dyrker, af en Professor i Kiel, og var den første Photograph, som nedsatte sig her i Byen (Christiania)". For sine ypperlige fotografier fra prinsens reise ble han 14.10.1859 utnevnt til Sveriges og Norges første Kongl. Hof-Photograph i Stockholm, og fotograferte etter den tid sannsynligvis mest der. En del av hans bilder finnes i Stockholms Stadsmuseum og en del hos den danske kongefamilien. Bildet tatt i Stavanger 19. juli 1856 er gjengitt som xylografi i Illustreret Nyhedsblad nr. 6 1857 og i Almuevennen nr. 8 1857. Dette er antagelig det første fotografi fra Stavanger.
Bilder i Stockholms stadsmuseum og kongehuset i Danmark. Universitetsbiblioteket i Trondheim og Riksarkivet (privatarkivet etter Paul Botten-Hansen) har også fotografier etter Mathias Hansen

Virkesteder:
1856: Oslo; Theatergaden 16
1857: Stockholm
1853: Horten
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotograer, 1980.
Erlandsen, Roger: Mathias Hansens Norgesbilde frå sommaren 1856, i Norsk Fotohistorisk Årbok 1985/86.
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog, Oslo Kunstforening, 1989.
Henriksen, Egil: Fra kuriositet til etablert håndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-årene. Stavanger Museums årbok 1992.
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986.
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet. 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotografier etter Mathias Hansen (Sverige)
     Fotografier etter Mathias Hansen (Danmark)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post