Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Marcelia Hammer 1860-1928
 
  Biografi/historikk: Født 08.01.1860 i Kabelvåg, død 13.03.1928 i Oslo

Virkesteder:
1900 ca-1905: Kabelvåg og Narvik
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norske fotosamlinger, 1989.
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotografsamlingen (FA-samlingen, Nasjonalbiblioteket) (antall: ca 25)
     Narvik biblioteks fotosamling
     Skånland museums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post