Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Wilhelm Duperre Hamilton 1835-1920
 
  Biografi/historikk: Født i Halden 11.11.1835, død samme sted 28.09.1920. Sønn av skipskaptein og senere bokhandler William H. (1806-86) og Anette Abigael Palm (1806-), g. m. Petronelle Lund (30.4.1837-17.4.1906), datter av kjøbmann Carl Olaus L. (ca. 1807-60) og Christiane Augusta Faye (18.4.1812-), 7 barn. Var en tid bokhandler og fotograf i Larvik, ifølge en opplysning skal han ha vært Larviks første fastboende fotograf. Ca. 1866 overtok han Fredrik Klems atelier i Halden da denne flyttet til Christiania, og drev dette ved siden av sitt arbeide i farens forretning. I 1869 ble han ansatt i Saugbrugsforeningen og arbeidet der til 1880, overtok så farens forretning, og da denne etter noen år ble nedlagt, gikk han over til revisoryrket. Han var meget musikkinteressert og utøvende musiker selv.

Virkesteder:
1866 ca-0000: Halden; Langbryggen
1863: Larvik
  Kilder: Kilder:

Haug, Edvin: 800 Haldenprofiler, 1950.
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Østfold fylkes billedarkiv, 1992.
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986.
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post