Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Jenny Arnesen 1868-1958
 
  Biografi/historikk: Født 29.05.1868 i Halden (Fredrikshald), død 21.06.1958 i Oslo. Drev fotografforretning under navnene "Fotograf Jenny Arnesen & Co." og "Frøknene Arnesen & Young" fra 1900, da hun overtok "Bay & Eckhoff"s atelier på Nymoen i april. I januar 1903 flyttet hun til Klokkerbakken. Firmaet ble overtatt av Marie Larsen i 1916, og Jenny Arnesen ble ansatt som fotograf på Norsk Folkemuseum på Bygdøy 01.11.1917. Hun gikk av med pensjon 30.04.1936.

Virkested:
1900-1903: Kongsberg, Nymoen
1903-1916: Kongsberg, Klokkerbakken
1917-1936: Oslo, Norsk Folkemuseum
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer. 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Laagendalsposten 22.09.1989 og 15.10.1991
Upublisert materiale i Preus museum (2012), (2013), (2014)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Arnesen & Young
  Arkiv/samling:
     Bildesamlingen, Norsk folkemuseum
     Norsk Bergverksmuseum - historisk samling
     Norsk Bergverksmuseum - dokumentasjon av bergverk
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post