Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Carl Christian Hall 1848-1908
 
  Biografi/historikk: Født 13.08.1848 - død 06.05.1908.
Dansk redaktør, tindebestiger og amatørfotograf, som i 1880- og 1890-årene tok en mengde bilder fra sine turer i de norske fjell. En lang rekke av dem er med i hans artikler i Den Norske Turistforenings årbøker fra disse årene.

Virkesteder:
1880-1901: Jotunheimen m.m.
1880-1901: Romsdalsfjellene
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
 
Nasjonalitet: Danmark
 
 
  Arkiv/samling:
Samling av fotografier etter tindebestiger Carl Hall
     Norges geologiske undersøkelsers fotoarkiv
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post