Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Odd Hald 1900-1986
 
  Biografi/historikk: Født 27.08.1900 - død 1986.
Født i Bergen. Sønn av bryggerieier O.F. Hald og Ragna Louise f. Gullichsen. Hald var hos fotograf Selmer Nordland før han reiste til Tyskland for å utdanne seg. Læretid ved Bayrische Staatslehranstalt für Liechtbildwesen, München, Atelier d´Ora, Wien og fotograf Kehlet, København. Sv.brev 1932 og håndv.brev 1939. Handelsbrev. Fotografmester. Startet egen bedrift i 1933. Tilsl. N.H.F., medl. av Fotografforb., Laugsskriver i Oslo Fotograflaug. G. i 1942 med Ella Gjelseth, datter av Henrik og Hilda Gjelseth. 1 sønn og 2 døtre..
I følge Vegard Skuseth ved Oslo Bymuseum, ble arkivet kassert etter vannskade ca. 1990.

Virkesteder:

1933-1986: Oslo; Bogstadveien 3
  Kilder: Kilde:

Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR).
Fotografi 17(1984) : 5, s. 74-75
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post