Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Johan Gørbitz 1782-1853
 
  Biografi/historikk: Født 08.09.1782 - død 03.07.1853.
Født i Bergen, d. i Christiania. Sønn av skipper Martin G. og Lucia Margareta Müllern. Ugift. Maler, grafiker og daguerreotypist. Averterte i Morgenbladet 24.5.1844 at han lager portrett-daguerreotypier.

Virkested:
1844: Oslo
  Kilder: Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007.
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post