Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Adolf Mauritz Steenbuch Arctander 1847-1919
 
  Biografi/historikk: Født i Hadsel 23.10.1847, død 25.07.1919. Sønn av lensmann og stortingsmann Jesper Andreas A. (1806-73) og Ane Marie Paulsen (1813-). Ble cand. theol. i 1872, virket senere som folkehøyskolelærer, bl. a. i Hardanger, hvor han også fotograferte.

Virkested:
1883: Ullensvang
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post