Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Oddleiv Apneseth 1955-
 
  Biografi/historikk: Født 23.01.1955. Han er utdannet agronom og er selvlært som fotograf. Under avtjening av siviltjeneste på Sunnfjord museum i 1977-78 arbeidet han med fotodokumentasjon av museets samlinger. Pressefotograf, frilance fra 1981. Fast ansatt i Bergens tidende fra 1987. Medlem av Frilansklubben/NJ.

Virkested:
1980-0000: Vassenden; Svidal
1987-0000: Bergen
  Kilder: Kilder:

Norske fotosamlinger, 1989
Fotografi 28(1995) : 4, s. 46-51
Norsk fotografisk tidsskrift 83(1997) : 2, s. 18-21
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Bergens Tidende, fotoarkiv
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post