Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Amund Larsen Gulden 1823-1901
 
  Biografi/historikk: Gardbruker og ordfører i Gran. Kameraet hans ble stilt ut på en utstilling ved Hadeland Folkemuseum i 1981. På åpningen av denne utstillingen holdt Robert Meyer foredrag om "Norges første amatørfotograf, Amund Larsen Gulden fra Gran". Kameraet, et camera obscura, er kalt det eldste bevarte fotografiapparat i Norge. Dette apparatet og et kopieringsapparat ble kjøpt av "Instrumentmager Hr. Lund i Christiania".

Virkested:
1846-1901: Gran
  Kilder: Kilder:
Hadeland 30.05.1981.
Oppland Arbeiderblad 18.04.1989.
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog. Oslo Kunstforening, 1989.
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Robert Meyers samling / The Robert Meyer Collection
     Hadeland Folkemuseums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post