Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Thorvald Gulbrandsen ?
 
  Biografi/historikk: Overtok i 1890-årene firmaet etter Joh. Thorsen, som hadde startet det i begynnelsen av 1860-årene. Han kalte seg "Thorsens Eftflg.". Drev også Apollo Atelier. Utvandret i 1895 til Amerika.

Virkested:
1892 ca: Oslo; Dronningens Gade 36
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Upublisert materiale i Preus museum (2013)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Apollo Atelier
Thorsens Eftflg.
  Arkiv/samling:
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post