Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Gunnar Magnus Kjølstad Graarud 1857-d.
 
  Biografi/historikk: Født 22.08.1857 - død.
Født i Hammerfest. Sønn av stadsphysicus Bernt Anton Jacob Bremer G. (1823-1887), g. 1883 m. "Karen" Hedevig Nicolava Gran (1857-). Cand. med. 1882, ble lege i Holmestrand. Amatørfotograf.

Virkested:
0000-0000: Holmestrand
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norske fotosamlinger, 1989.
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Holmestrand museum, generell samling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post