Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Jenny Othilie Grønvold Barth 1867-1953
 
  Biografi/historikk: Født 13.04.1867, død 02.03.1953. Giftet seg i 1904 med Jørgen Flood Sandberg Barth. I 1904 averterte Signe Egedius at hun åpnet fotografforretning (forhen Otta Grønvold) i Karl Johansgd. 27, så det ser ut til at Grønvold har hatt atelier også der og har overlatt lokalene til Signe Egedius.

Virkesteder:
1897 ca: Oslo; Dronningensgd. 21
1898 ca-1910: Oslo; Øvre Slotsgd. 12
1880 ca-1890: Vikersund
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Upublisert materiale i Preus museum (2012), (2014)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post