Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Kristofa Jansen Grøn 1869-d.
 
  Biografi/historikk: Født 09.12.1869 - død.
Født i Bergen. Datter av tollbetjent Andreas Jansen og Kristofa Hansen, g. 3.7.1899 m. apoteker Andreas Fenger Grøn (16.7 1841-), sønn av malermester Johannes M. G. og Simonette Schjøller. Han gikk konkurs i 1899 og begynte deretter som forretningsfører for sin kone. Hun fotograferte først sammen med søsteren Mimi, som var en tid i Haugesund før hun slo seg ned som fotograf på Voss, med firmanavnet "Søstrene Jansen". Senere gikk hun over til å signere bildene med "Kristofa Jansen Grøn". Hun ble muligens etterfulgt av C. W. T. Monrad, som også brukte betegnelsen "Søstrene Jansens Eftflg ".

Virkested:
1890 ca-1910 ca: Haugesund; Amlies Hus
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Søstrene Jansen
Søstrene Jansens Efterflg.
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post