Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Gudrun Jølsen 1871-1958
 
  Biografi/historikk: Datter av Holm J. (1833-), ugift. Oppvokset på Egeberg gård i Enebakk, utdannet i USA. Startet eget atelier i Christiania, ble mest kjent som N.A.L.s faste og dyktige passfotograf. Forlot senere fotografien, utdannet seg som kunstklinkerske i København og nedsatte seg deretter som sådan i Oslo. Søster av forfatterinnen Ragnhild J., utga selv i 1934 boken "Slekten Holmsen".

Virkesteder:
1911 ca-1930 ca: Oslo; Karl Joh.gt.2
1931 ca-0000: Oslo; Odins gate 9
1911-1931 ca: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post