Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Gurine J Grønbech, 1842-1918
 
  Biografi/historikk: Født 1842 i Trondheim, død 30.10.1918 på Hamar
Født Grønbech i Trondheim. G. m. urmaker Theodor G. f. 1835 på Elverum. Det ser ut til at Josephine Grønbech drev som fotograf i Christiania før hun giftet seg. Flere bilder er bevart med hennes pikenavn mellom ca. 1860-1870. Hun benyttet firkantet gummistempel. Etter 1870 flyttet de til Lillehammer der Theodor Grundseth oppgir å være fotograf og urmaker i 1875. Bildene har på baksiden: "Photographi af Josephine Grundseth, Lillehammer". I Gjøvik averterte hun: "Dersom Veiret bliver smukt, fotograferes i Atelieret hersteds", og i den mørke vintertiden måtte nok forretningen holdes lukket. I 1880 hadde hun flere annonser i lokalpressen, hvor hun meddeler å ha atelier i postmester Jørgensen-Veums gård. I 1882 emigrerte hun samme med sønnen Christian til USA, hennes mann hadde reist i forveien, og hun overlot atelieret til Charlotte og Inger Barth, som begge hadde gått i lære hos henne. De drev så firmaet sammen noen år. Fra ca. 1890 ble det bestyrt av Karen Grythe, og ble i 1935 solgt til Einar Valdø, som drev det frem til 1963, da det opphørte. Firmaet eksisterte altså i nærmere 100 år. I USA oppholdt hun seg først i New York og i Chicago, hvor mannen, som var blitt amerikansk statsborger døde, før hun og sønnen flyttet til Waterford, Wisconsin. Sønnen Christian drev her fotovirksomhet. Han hadde også en filial i Mukawongu, noen mil fra Waterford. Begge flyttet senere tilbake til Norge.


Virkesteder:
1870-1882: Gjøvik
1870-1882: Lillehammer
1860-1870: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norland, Lissie: Gjøviks fotohistorie, Årbok for Gjøvik 1988.
Hosar, Kristian: ""Kvinne-fotografen"", Fåberg og Lillehammer, utg. Fåberg historielag, 1988".
Upublisert materiale i Preus museum (2011, 2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post