Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Christian Grundseth 1871-1956
 
  Biografi/historikk: Født 05.08.1871 - død 02.07.1956.
Sønn av fotograf Josephine G. og urmaker Theodor G. Emigrerte sammen med moren (ca. 1880) til USA, hvor han ble utlært fotograf, var ansatt i flere store fotograffirmaer og også i flere år hadde eget atelier (i New York og/eller Chicago). Kom høsten 1898 tilbake til Norge. Flyttet etterhvert til Hamar hvor han bestyrte Inger Barths forretning fra 1902 og overtok den i 1906. Drev denne til han var over 80 år, og overlot den i 1951 til Lars Kornberg som drev den videre under firmanavnet "Chr.Grundseths Eftf.". Ca.1.500 av deres plater er tatt vare på av Hamar Folkebibliotek, resten er dumpet i Mjøsa (etter at en forgjeves hadde tilbudt dem til Statsarkivet i Hamar og Domkirkeodden Museum). Første æresmedlem i Oplandenes Fotograflaug.

Virkesteder:
1922-1951: Hamar; Stangeveien 4
1902-1922: Hamar; Stangeveien 2
1890 ca-1898: USA
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norske fotosamlinger, 1989.
Hedmark og Oppland Fotograflaug 60 år, 1979.
Norsk fotografisk tidsskrift 32(1946) : 5, s. 78 (75 år)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Arkivet etter Christian Grundseth
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post