Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger eier
Eiers navn
Oslo Museum, Teatermuseet
 
  Om eier: Oslo Museum, avd. Teatermuseet er en del av Oslo Museum. Bymuseet, Teatermuseet og Interkulturelt museum (IKM) sluttet seg i 2006 sammen og dannet det nye kulturhistoriske museet i Oslo.

Teatermuseet formidler bl.a. historien om Christianias/Oslos teater- og forlystelsesliv. Gamle kostymer, malerier, modellteatre og tekniske rariteter, bl.a. fra Christiania Theater hvor flere av Ibsens og Bjørnsons skuespill fikk sin uroppførelse. Museet har lokaler i 2. og 3. etasje i byens ærverdige Gamle Rådhus fra 1641 på Christiania Torv.

(Kilde: www.visitoslo.com 2010 / Oslo Museums nettsider 2010 / eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Plassering: Oslo
 
  Arkiv/samling:
Teatermuseet i Oslo, fotosamlingen
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post