Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger eier
Eiers navn
Kvinnherad kommune, kulturkontoret
 
  Om eier:
(Eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Plassering: Hordaland, Kvinnherad
 
  Arkiv/samling:
Kvinnherad kommune si fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post