Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger eier
Eiers navn
Orkdal historielag
 
  Om eier: Orkdal Historielag er det lokale historielaget i Orkdal Kommune. Orkdal ligg i Sør-Trøndelag, 5 mil sør for Trondheim. Laget vart stifta i 1968, og har ca. 690 medlemmer.
Orkdal Historielag er medlem i Landslaget for lokalhistorie gjennom Sør-Trøndelag Historielag.
Formålsparagrafen til historielaget er: "Laget har til formål å vekke lokalhistorisk interesse, øke kunnskapen om bygdas fortid, verne de materielle kulturminner i bygda og berge den muntlige tradisjonen som ennå fins om arbeid, liv og levevilkår i eldre tider."

(Kilde: Orkdal historielags hjemmesider 2010 / eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Plassering: Sør-Trøndelag, Orkdal
 
  Arkiv/samling:
Orkdal historielags fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post