Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger eier
Eiers navn
Nord-Troms museum, avd. Kåfjord
 
  Om eier:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Plassering: Troms, Kåfjord
 
  Arkiv/samling:
Billedsamlinga fra Kåfjord før 1945
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post