Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger eier
Eiers navn
Sámiid Vuorká-Dávvirat / De Samiske Samlinger
 
  Om eier:
(Kilde: de eldre fotoregistrene / museets hjemmeside)
 
  Plassering: Finnmark, Karasjok, Karasjohka, Porsanger, Porsángu, Kautokeino, Guovdageaidnu, Kokelv, Jahkovuotna
 
  Arkiv/samling:
Sámiid Vuorká-Dávvirat - De Samiske Samlinger (fotografidel)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post