Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger eier
Eiers navn
Sogndal Sogelag
 
  Om eier:
Kilde: eldre fotoregister 1992-2004
 
  Plassering: (Ingen lokalisering registrert for denne Eieren!)
 
  Arkiv/samling:
Sogndal sogelags biletsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post