Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger eier
Eiers navn
Sunnfjord Museum
 
  Om eier: (Ingen historikk registrert for denne Eieren!)
 
  Plassering: Sogn og Fjordane, Førde
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Fotograf Olai Fauske
Sunnfjord Museums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 




Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post