Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger eier
Eiers navn
Balestrand kommune, lokalhistorisk arkiv
 
  Om eier:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Plassering: Sogn og Fjordane, Balestrand
 
  Arkiv/samling:
Balestrand kommunale fotosamling
Balestrand, lokalhistorisk arkiv
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post