Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger eier
Eiers navn
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
 
  Om eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design ble etablert 1. juli 2003 og består av tidligere Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksutstillinger.

Målet for det nye museet skal være "å heve kunnskapen om og engasjementet for billedkunst, arkitektur, kunsthåndverk og design, utvikle den kritiske sansen, stimulere til ny erkjenning, skape økt historisk bevissthet og toleranse for mangfold."

Museet viser en rekke utstillinger med presentasjon av norsk og utenlandsk kunst, arkitektur og design, både i museumsbyggene i Oslo og i landet forøvrig gjennom et landsdekkende program. Basisutstillinger med verk fra museets egne samlinger blir vist i Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Nasjonalmuseet - Arkitektur.

(Kilde: Nasjonalmuseets hjemmesider 2010)
 
  Plassering: Oslo
 
  Arkiv/samling:
Dag Alveng-samlingen
Kunstindustrimuseet i Oslo, fotosamling
Museet for samtidskunst, fotosamling
Nasjonalgalleriets samling
Norsk Arkitekturmuseums billedarkiv
Robert Meyers samling / The Robert Meyer Collection
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post