Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger eier
Eiers navn
Tromsø museum Universitetsmuseet
 
  Om eier: Tromsø Museum er Nord-Norges eldste vitenskapelige institusjon, etablert i 1872. I 1976 ble museet en del av Universitetet i Tromsø. Museet består av Seksjon for kulturvitenskap (arkeologi, nyere kulturhistorie og samisk etnografi) og Seksjon for naturvitenskap (geologi, botanikk, zoologi). Hver seksjon har store samlinger som dokumenterer mer enn 100 års utforskning av landsdelen og andre nordlige områder.

I Tromsø Museums fotobase finner du over 75 000 fotografier fra 1850-tallet og fram til i dag. Mesteparten av fotografiene er fra Nordland, Troms og Finnmark, men basen inneholder også bilder fra resten av landet og verden for øvrig. Helt siden 1960-tallet har Tromsø Museum drevet med en aktiv dokumentasjon av nordnorsk hverdagsliv. Vår fotosamling forteller noe om livsformer og kultur som er borte, samtidig som vi har fokus på å dokumentere nordnorsk samtid – morgendagens historie. Det arbeides kontinuerlig med digitalisering og innlegging av foto, både fra vår egen fotosamling på totalt 300 000 og av nytt materiale vi får inn. Museets kirkekunst er også søkbar i basen, og i løpet av 2009 vil fotos av 9000 gjenstander fra Kulturvitenskapelig seksjon være tilgjengelig.

Tromsø Museum er regional ansvarsinstitusjon for fotobevaringen i Troms

Kilde: Hjemmesiden, Tromsø Museum
 
  Plassering: Troms, Tromsø
 
  Arkiv/samling:
Amatørfotografisamling ved Fagenhet for samisk etnografi
Fotografier etter Annie Giæver (TMU)
Fotografier etter Annie Giæver (TMU ved fagenhet for samisk etnografi)
Fotografier etter Ellisif Wessel (ved fagenhet for samisk etnografi)
Fotografier etter H. Renbjør (ved fagenhet for samisk etnografi)
Fotografier etter Helga Tokle (ved fagenhet for samisk etnografi)
Fotografier etter Rolf Ärnström
Fotografier etter Sophus Tromholt (ved fagenhet for samisk etnografi)
Fotografier fra Nordiska Museet (ved fagenhet for samisk etnografi)
Fotosamling av Anders Beer Wilses fotografier (ved fagenhet for samisk etnografi)
Generell samling (ved fagenhet for samisk etnografi)
Illustrasjoner fra Lillienskiolds "Speculum boreale"
Ivar Simonsens fotosamling (ved fagenhet for samisk etnografi)
Iver Jåks-samlingen (ved fagenhet for samisk etnografi)
John A. Savio-samlingen (ved fagenhet for samisk etnografi)
Knud Leems bokillustrasjoner
P. L. Smiths fotosamling (ved fagenhet for samisk etnografi)
Per Hætta-samlingen (ved fagenhet for samisk etnografi)
Prospektkortsamling ved Fagenhet for samisk etnografi
Rapportarkivet (ved fagenhet for samisk etnografi)
Samuli Paulaharjus fotografier (kopisamling)
Tromsø museum, nyere kulturhistorie, fotosamlingen
Send kommentar til denne posten
 




Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post