Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger eier
Eiers navn
Vest-Agder-museet IKS
 
  Om eier: Vest-Agder-museet IKS er regional ansvarsinstitusjon for de konsoliderte museene i Vest-Agder.

Plasseringen av Vest-Agder-museets billedsamling vil i løpet av våren 2009 flyttes ut til fjellhallen Marbergåsen på Lista, som er et stort fellesmagasin og med et eget klimastyrt fotomagasin. Flyttingen vil skje gradvis ut dit for alle de konsoliderte museene i Vest-Agder som har fotosamlinger.
 
  Plassering: Vest-Agder, Kristiansand
 
  Arkiv/samling:
Album med amatørfoto
Albumsamling, Vest-Agder-museet
Ambrotypisamling, Vest-Agder-museet
Arkivet etter fotografmester Arnstein Hasaas
Blazek glassplatesamling
E. Dørum
Eldre samling, Vest-Agder-museets egen
Ferdinand Køhn-samlingen
Ferrotypisamling, Vest-Agder-museet
Fotoarkivet etter Odd Jensen (Fotomagasinet)
Fotografier etter August Abrahamson
Fotografier fra Anna Stendal
Fotografier fra DK Sørlandet
Fotografier fra Eg sykehus
Fotografier fra repr. for Reiselivforeningen, Sørlandet
Fotomagasinet
Fotoserie fra Agder Tidende
Fra annen verdenskrig i Norge
Fra annen Verdenskrig i Norge og Finland
Fylkesmuseets samling, Vest-Agder-museet
Glassplater, Vest-Agder-museet IKS
Henry O. Uglands samling
Jernbanebygging mellom Kristiansand - Sør-Audnedal
Klassebilder fra Kongens gt. skole
Klassebilder fra Vågsbygd skole
Komponist Sigurd Lie
Polyfoto, Fotografmester Thor Andersen
Portrett og folkeliv, samling, Vest-Agder-museet
Portrettsamling, Vest-Agder-museet
Samling av Kristiansands bilder. (Bankdirektør Albert Pedersen,1975)
Samling efter byfogd Norem
Samling prospektkort etter R. Christensen
Urmaker Anna Histøls samling: urmakeryrket
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post