Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger eier
Eiers navn
Norsk Folkemuseum, Bildesamlingen
 
  Om eier: Norsk Folkemuseum ble grunnlagt i 1894 og er Norges største kulturhistoriske museum, og det eneste som har landsdekkende samlinger fra tiden 1500 til i dag. Med store samlinger fra by- og bygdemiljø presenterer museet kulturforhold i et historisk perspektiv så vel som i dagens samfunn. Museet har både et friluftsmuseum og store innendørs utstillinger. Museet har et rikholdig aktivitetsprogram og skiftende utstillinger. Norsk Folkemuseum har en innholdsrik samling av gjenstander, bygninger, bildemateriale og arkivalia. Samlingene dekker et bredt spekter av norsk og samisk kultur fra store deler av Norge.

Bildesamlingens innhold avspeiler i stor grad museets mange arbeidsfelt. Det finnes bildemateriale innenfor de fleste kategorier og fra hele Norge. De fleste historiske fototeknikker er også representert.
Vi tar så langt mulig inn originalmateriale, men repro benyttes fortsatt for å sikre verdifull kulturhistorisk dokumentasjon.
Samlingen er tilgjengelig via Primus web eller ved avtalt besøk i Dokumentasjonssenteret ved Norsk Folkemuseum.

(Kilde: Norsk folkemuseums hjemmesider 2008)
 
  Plassering: Oslo, Bygdøy
 
  Arkiv/samling:
Axel Lindahl-samlingen med Lindahls negativarkiv, Norsk Folkemuseum
Bildesamlingen, Norsk folkemuseum
De Schreinerske Samlinger ved Anatomisk institutt, fotografisk materiale
Fotografier etter Robert Collett
Norsk i går, i dag, i morgen?
Solveig Lund-samlingen
Sophus Tromholt: Billeder fra Lappernes Land/Tableaux du Pays des Lapons
Wilsesamlingen ved Norsk Folkemuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post