Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger eier
Eiers navn
Oslo Museum, Bymuseet
 
  Om eier: Bymuseet er en avdeling av Oslo Museum. Bymuseet ble etablert i 1905
med navnet Oslo Bymuseum. Bymuseet har som oppgave å vise og formidle Oslo bys historie og utvikling.

Bymuseet har en av de største og viktigste fotosamlinger i landet. Den består av alt fra negativarkiver etter profesjonelle fotografer som Szacinski, Rude og Råger, til enkeltbilder og album fra private. Samlingen inneholder totalt bortimot en million bilder på ulike registreringsnivåer, omlag 120.000 er umiddelbart søkbare i kortkatalog eller dataprogram, men ennå ikke eksternt tilgjengelig.

Bymuseet er regional ansvarsinstitusjon for fotobevaring i Oslo
 
  Plassering: Oslo
 
  Arkiv/samling:
Bildesamling knyttet til Gunerius Pettersens Magasin
Bymuseets Per Adolf Thorén-samling
Del av fotoarkivet etter Anders Beer Wilse (Oslo Bymuseum)
Del av fotoarkivet etter Sverre Heiberg
Del av negativarkivet etter Ernest Rude
Fotoarkivet etter Esther Langberg
Fotoarkivet etter Eyvind Botolfsen
Fotoarkivet etter Ferdinand Elster
Fotoarkivet etter Hans Rener Bruun
Fotoarkivet etter Henrik Ørsted
Fotoarkivet etter Ole Tobias Olsen, Oslo Bymuseums del
Fotoarkivet etter Wilhelm Råger
Fotograf Ørnelunds arkiv
Fotografier etter Fritz Holland
Fotografier etter Inger Marie Munch
Fotografier etter Ludwik Szacinskis atelier
Fotografier etter sogneprest Oscar Hvalbye
Fotosamlingen etter familien Heftye
Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
Johannes Holmsen
Rigmor Dahl Delphins arkiv
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post