Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger eier
Eiers navn
Østfoldmuseene - Østfold fylkes billedarkiv
 
  Om eier: Østfold fylkes billedarkiv inneholder ca. 200.000 fotografier (repronegativ og originalmateriale) fra perioden 1860 til 1980. Av disse er ca. 58.000 registrert og tilgjengelig for publikum.

Arkivet inneholder flyfotosamlinger fra de fleste kommuner i Østfold (søkbare), portrettarkiv etter fotografer i Moss og Sarpsborg, negativarkiv etter amatørfotografer, dokumentasjon av bedrifter m.m. Men største bredde har de reproduserte enkeltfotografiene samlet inn via innsatsen til historielag, bibliotek og kulturkontor i fylket. Alt materiale lagres i klimastyrt magasin etablert i 2002. Publikum kan bestille fotografier fra arkivet enten ved besøk på Fylkeshuset i Sarpsborg, eller via telefon, faks, brev eller e-post.

Østfold fylkes billedarkiv er regional ansvarsinstitusjon for fotobevaring i Østfold.
 
  Plassering: Østfold
 
  Arkiv/samling:
Arkiv etter Th. Bachmann
A/S Borregaards eldre fotografier
August Løvdahls fotografier
Bilder fra sigøynerleir (rom) i Skjeberg
Fotografier etter Anna Bergaust (Østfoldmuseene)
Fylkeskonservator Lauritz Opstads negativsamling
Hafslundsamlingen (Østfold fylkes billedarkiv)
Ingebret Aas' etterlatte fotografier
Olav Spydevoldsamlingen
Roald Amundsen-samlingen (Østfoldmuseene)
Widerøe's Flyveselskap a/s flyfoto (Østfold)
Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
Østfoldutstillingen 1930
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post