Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger eier
Eiers navn
Nasjonalbiblioteket
 
  Om eier: Nasjonalbiblioteket forvalter mye fotografisk materiale, totalt dreier det seg om nærmere 2 millioner bilder.

I og med at Nasjonalbiblioteket forvalter Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument, er det naturlige samlingsfokuset for institusjonen den type fotografier som har vært gjort tilgjengelig, eller fotomateriale som kan knyttes opp mot allment tilgjengelige dokumenter. Eksempel på sistnevnte kan være privatarkiv etter bildeprodusenter, forfattere eller andre. Andre fokusområder for institusjonen er ekspedisjoner der nordmenn har deltatt og fotografi fra scenopptredener.

Nasjonalbiblioteket er også en av de nasjonale aktørene i fotobevaringsnettverket. Hovedoppgavene i nettverket er tekniske tjenester som sikkerhetskopiering av fotografisk materiale og tilbud om magasinplass. Derfor har flere eiere av fotomateriale deponert sitt materiale ved Nasjonalbiblioteket.
 
  Plassering: Oslo Nordland
 
  Arkiv/samling:
Albumsamlingen, Nasjonalbiblioteket
Arkivet etter Norske Kvinners Nasjonalråd (NKN)
Arkivet etter Ørjan Olsen
Arne Fraas' dias fra Ragnarock 1973
Axel Lindahl-samlingen, Nasjonalbiblioteket
Bildearkivet etter J.W. Cappelens forlag
Bildearkivet etter Statens bibliotektilsyn
Bilder fra Den Norske Operas forestillinger 1959-2000
Carl Christian Wischmanns protokoll
Del av arkivet etter Normanns kunstforlag
Del av bildearkivet etter ukebladet URD
Del av negativarkivet etter Ernest Rude (teateroppsetninger)
Deler av arkivet etter forlaget Norske Gardsbruk
Deler av portrettarkivet etter firmaet Hugo Wickman
Det historiske bildearkivet fra Morgenbladet
Det historiske bildearkivet fra ukebladet Hjemmet
Det historiske portrettarkivet etter Gyldendal norsk forlag
Diasserier fra Statens nærings- og distriktutviklingsfond.
Fotoarkivet etter fotografene Finne og Lund, samt Klem og Borgen
Fotoarkivet etter Henning Tønsberg og Henning Tønsberg jr.
Fotoarkivet etter Henriksen & Steen
Fotoarkivet etter Marthinius Skøien
Fotoarkivet etter Narve Skarpmoen
Fotoarkivet etter Norges geografiske oppmåling, Statens kartverk
Fotoarkivet etter Ole Tobias Olsen, Nasjonalbibliotekets del
Fotoarkivet etter Peter Wessel Zapffe
Fotoarkivet etter postkortforlaget Mittet & Co
Fotoarkivet etter Vaclav Marek
Fotografiene fra minnealbumet "Befrielsen" av Odd Helland, 1945
Fotografier av kirkekunst etter Anna-Margrete Olden
Fotografier etter Fredrikke Margrete Huitfeldt (Nasjonalbiblioteket)
Fotografier etter Georg Morgenstierne
Fotografier etter Lydia Jacobsen
Fotografier etter Roald Amundsen (Nasjonalbiblioteket)
Fotografier etter tysk inspeksjon av veikonstruksjoner i Norge
Fotografier fra de norske styrker i Skottland under 2. verdenskrig.
Fotografier fra Glomfjord og Ranadistriktet
Fotografier fra Kjellmyra arbeidsleir 1940 - 1945
Fotografier fra tyske NORDAG
Fotografsamlingen (FA-samlingen, Nasjonalbiblioteket)
Fridtjof Nansen-samlingen
Illustrasjonsmateriale etter Norsk Allkunnebok
Inger L. Ingebrigtsens dias fra Ragnarock
Karsten Øvretveits arkiv fra Skottland under 2. Verdenskrig
Lepra oculi Norvegica imaginibus photographis illustrata
Magnus Bergs fotografier fra sin tid som fiskerikonsulent
Nationaltheatrets bildearkiv fra oppsetninger 1899-1960.
Norsk kunst fra reformasjonen til i dag.
Portrettsamlingen, Nasjonalbiblioteket
Postkortsamlingen, Nasjonalbiblioteket
Robert Collett-samlingen
Samling av fotografier etter tindebestiger Carl Hall
Samling av norske prospekter, Nasjonalbiblioteket
Samling med bilder/portrett av kongelige
Teaterbilder fra Stavanger Faste Scene.
Teatersamlingens fotografier
The Willson collection
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post