Fotograf: Thomas Blehr

Bakgrunn

Ragna Sollied utga "Eldre bergenske fotografer" i 1967 og "Eldre norske fotografer" i 1972. På bakgrunn av disse bøkene utarbeidet Susanne Bonge "Eldre norske fotografer. Fotografer og amatørfotografer i Norge frem til 1920" som ble utgitt i 1980. Bøkene har opplysninger om ca. 800 fotografer og amatørfotografer som startet sitt virke før 1920. Sekretariatet for fotoregistrering laget først et register over fotografer bygget på disse bøkene og senere et register over fotosamlinger. I 1989 ble boka "Norske fotosamlinger" utgitt av sekretariatet.

I 1992-93 ble det laget en database over registret av fotografer og fotosamlinger i Norge. Basen inneholder langt flere opplysninger enn de nevnte bøkene. Tidsrammen er utvidet og antallet fotografer er langt større. Tilveksten baserer seg i hovedsak på opplysninger fra spørreundersøkelser til ulike institusjoner, men også på en rekke andre kilder; lokalhistoriske publikasjoner, museumsårbøker, ulike publikasjoner med artikler om fotografer i Norge, arkivmateriale og Fotosekretariatets korrenspondanse-, saks- og klipparkiv. Opplysningene er ført inn i registeret med kilde- og litteraturhenvisninger.

I 1997 ble Fotosekretariatet en del av Norsk museumsutvikling under navnet NMU-Fotosekretariatet. Siden ble ABM-utvikling opprettet 1. januar 2003 ved en sammenslåing av Statens bibliotektilsyn, Norsk museumsutvikling og Riksbibliotektenesten. ABM-utvikling skal være et strategisk utviklingsorgan som arbeider med felles utviklings- og samarbeidstiltak og med sektorspesifikke utfordringer for de tre sektorene. Driftsansvaret for fotoregistrene hører ikke naturlig hjemme her, og i 2004 ble ansvaret for drift og videreutviklingen av databasen overført fra ABM-utvikling til Nasjonalbiblioteket og Preus museum.

Nasjonalbiblioteket har ansvaret for drift og videreutvikling av registeret over fotosamlinger/-arkiv, mens Preus museum har ansvaret for fotografregistret.

Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post