Fotograf: Thomas Blehr

Fotoregistrene og prosjektet 80 millioner bilder - Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005

Nå, ved slutten av fotografiets analoge epoke, finnes det anslagsvis 80 millioner fotografier i norske private og offentlige arkiv og samlinger. Utstillingen og boken 80 millioner bilder - Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005 tar utgangspunkt i denne mangfoldige kulturarven og presenterer et unikt utvalg bildeserier som viser fotografiets historiske, sosiale og estetiske betydning.

I samlingsregisteret har vi registrert de samlinger og arkiv som seriene i utstillingen/boken er hentet fra. Listen under er klikkbare lenker til de aktuelle samlingene og arkivene. For de seriene vi har anledning til å vise på nett, finner dere en lenke nederst på siden hvor samlingen/arkivet er presentert. Vi ønsker med dette å vise betydningen av samlingsregisteret som informasjonskilde for å finne frem til den store mengden kulturhistorisk fotografi som finnes i Norge.

Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post