Fotograf: Thomas Blehr
Preus museum, Elisabeth Meyer, Ghandi, 1933

Velkommen til de nye fotoregistrene!

Fotoregistrene er en oversikt over fotografer og fotosamlinger/-arkiv i Norge. Her finnes også en oversikt over eierne av det innmeldte materialet. Registrene er under oppdatering, og i en overgangsfase vil både den gamle og nye versjonen av fotoregistrene være tilgjengelig på våre nettsider. Den eldre versjonen finnes her.
Der kan du også lese om hvorfor man fremdeles kan ha nytte av de gamle registrene.


Om den nye basen

Fotografdelen av det gamle registeret er ført over på ny systemplattform, og Preus Museum vil over tid oppdatere informasjonen om fotografene. Den delen av registrene som skal gi en oversikt over fotosamlinger og fotoarkiv i Norge er under utvikling og langt fra komplett. Den nye versjonen gir mye mer informasjon om hver registrerte fotosamling/fotoarkiv, men vi er avhengig av å få denne informasjonen fra forvalterne av fotomateriale. Vi vil fortløpende registrere de arkiv og samlinger som meldes inn, og dette vil da bli umiddelbart tilgjengelig.
Skjema for å melde inn arkiv og samlinger finnes her.

Vil du lese mer mer om bakgrunnen for registrene, se her.

For å gi tilbakemeldinger om de nye fotoregistrene, trykk her.


80 millioner bilder

Utstillingen og boken 80 millioner bilder - Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005 tar utgangspunkt i denne mangfoldige kulturarven og presenterer et unikt utvalg bildeserier som viser fotografiets historiske, sosiale og estetiske betydning.
Les mer her ...


Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post