Hopp til hovudinnhaldet

Søk i ordtilfang

Innhaldsspråk

Vokabularinformasjon


Tittel

Vokabular for verkstypar

Beskriving

Vokabular for typar som kan brukast til å karakterisera verk

URI

https://schema.nb.no/Bibliographic/ValueSchemes/VS1000

Tal på ressursar etter type

TypeTal

Termar etter språk

Språk Tilrådde termar Alternative termar Gøymde termar