Hopp til hovudinnhaldet

Søk i ordtilfang

Innhaldsspråk

Vokabularinformasjon


Tittel

Vokabular for målgrupper

Beskriving

Vokabular over demografiske grupper brukt til å indikere hvem noe er ment eller laget for.
Marc-kode: nortarget

URI

https://schema.nb.no/Bibliographic/ValueSchemes/VS1001

Tal på ressursar etter type

TypeTal

Termar etter språk

Språk Tilrådde termar Alternative termar Gøymde termar