Hopp til hovudinnhaldet

Søk i ordtilfang

Innhaldsspråk

Vokabularinformasjon


Tittel

Vocabulary of target groups

Beskriving

Vocabulary of demographic groups used to indicate for whom something is intended or made.
Marc source code: nortarget

URI

https://schema.nb.no/Bibliographic/ValueSchemes/VS1001

Tal på ressursar etter type

TypeTal

Termar etter språk

Språk Tilrådde termar Alternative termar Gøymde termar