Skip to main

Søk i ordtilfang

Innhaldsspråk

Vokabularinformasjon


TITTEL

Vokabular for aldersmerking av dataspill

BESKRIVING

Vokabular over ulike aldersnivåer brukt til å merke dataspill, for å indikere at det er egnet bare for personer over en viss alder.
Marc-kode: pegi

REDAKSJONELLE MERKNADAR

Vokabularet er ikke definert med PID/URIer på www.pegi.info. Når/hvis dette skjer,
bør det opprettes sameAs-relasjoner fra våre PEGI-entiteter.

MERKNAD

Kilde: PEGI nettsted (https://www.pegi.info).

URI

https://schema.nb.no/Bibliographic/ValueSchemes/VS1002

Tal på ressursar etter type

TypeTal

Termar etter språk

Språk Tilrådde termar Alternative termar Gøymde termar