Skip to main

Søk fra vokabular

Innholdsspråk

Informasjon om vokabularet


NAVN

Vokabular for aldersmerking av dataspel

BESKRIVELSE

Vokabular over ulike aldersnivå bruka til å merka dataspel, for å indikera at det høver berre for personar over ein viss alder.
Marc-kode: pegi

REDAKSJONELLE BEMERKNINGER

Vokabularet er ikke definert med PID/URIer på www.pegi.info. Når/hvis dette skjer,
bør det opprettes sameAs-relasjoner fra våre PEGI-entiteter.

NOTE

Kilde: PEGI nettsted (https://www.pegi.info).

URI

https://schema.nb.no/Bibliographic/ValueSchemes/VS1002

Antall ressurser etter type

TypeAntall

Termer etter språk

Språk Anbefalte termer Alternative termer Skjulte termer